ZŠ a MŠ
Lipno nad Vltavou

U nás v MŠ 2021-2022

ZÁŘÍ U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Začátek tohoto školního roku začal po příchodu nových dětí tradičně adaptací. Nových dětí ve školním roce 2021/2022 nastoupilo celkem sedm, mateřská škola je po této stránce plně obsazená, tedy v počtu 45 dětí. Děti jsou rozděleny ve dvou třídách, 2- 5 leté ve třídě Medvíďátka a 5-6leté ve třídě Rysíci. V letošním roce máme dokonce 21 dětí s povinnou předškolní docházkou, velmi silný ročníkJ

Většina aktivit se odehrávala venku v přírodě, protože sluníčko nám přálo. První dva týdny si děti užívaly radovánek na zahradě MŠ a obecním hřišti, po jeho likvidaci v rámci přestavby budovy školy, jsme se přesunuli do lesů a na louku, která je za školou. Využili jsme i nabídku správce fotbalového hřiště, prostornost hřiště se sama nabízí k široké nabídce míčových a pohybových her. Další možností, která nám byla umožněna, byla návštěva hřiště „Modrá loď“ a „Království lesa“. Veškeré činnosti byly tematicky orientovány k seznamovacím hrám, k ročnímu období podzimu a jeho plodům.

  Dětmi oblíbený tematický celek „svatý Václav“ byl vedle dramatizace, písní a her obohacen o závan polytechnické výchovy výrobou knížecího žezla.

va

 Naše mateřská škola stále zůstává členem celostátního programu Mrkvička, který se zabývá ekologickou a environmentální výchovou pro MŠ. Učitelky absolvovaly první z mnoha seminářů s pestrou nabídkou témat v tomto duchu.


 ŘÍJEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci říjnu se po roce obnovila činnost zájmových kroužků, a to pěveckého kroužku pod vedením Moniky Slabihoudové, „Tvořeníčka“ pod vedením Lucie Petráškové a „Hrátek s angličtinou“ pod vedením lektorky Hanky Kotalíkové. Starším dětem také začal plavecký výcvik se zkušenými instruktory v místním plaveckém bazénu.

Dalším příjemným krokem byl návrat divadelních představení, jako první k nám zavítalo divadlo Divoloď s pohádkou Otesánek.

Představení nahrávalo tematickému celku o pečení, jehož součástí společně s básničkami, písničkami, pohybovými chvilkami, výtvarnými činnostmi a dalšími aktivitami, byla i výroba jablečného štrůdlu.

va

Mladší děti samy zvládly dramatizaci známé pohádky „O koblížkovi“ s vlastnoručně vyrobeným hlavním představitelem z papíru.

Ostatní říjnová témata byla věnována podzimním aktivitám, státnímu svátku a osobním portfoliím dětí.

 Děti opětovně navštívily Království lesa před jeho uzavřením. Starší děti doslova excelovaly na celkem vysoké lanové dráze.


LISTOPAD U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc listopad začíná svátkem zesnulých Dušičkami, každý rok si děti v jeho rámci vyrobí lucerničky, u nás ve školce je to už téměř tradicí.

V tradicích pokračovaly i s příběhem svatého Martina, také obohatily novými údaji svá osobní portfolia.  Starší děti pokračovaly v absolvování plaveckého výcviku. Ještě jednou nás navštívilo divadlo „Divoloď“ s příběhem „Jak Anička hledala Ježíška“. A v závěru měsíce děti začaly trénovat na vystoupení „U stromečku“. Témata s tancem a dramatizací stejně i hudební doprovod si vybíraly tentokrát samy, starší chlapci se stali superhrdinami zachraňující naši planetu a dívky se vtělily do princezny Elsy z Ledového království 2. Představení tedy máme v lehce americkém duchu, ale dětská přání by se měla plnit, především u vánočního stromkuJ Z důvodu pandemie byla akce „U stromečku“ bohužel zrušena, ale samotná vystoupení dětí najdete na naších webových stránkách.

Připomínáme, že plánovaná vzdělávací činnost v týdenních vzdělávacích plánech je k dispozici na nástěnce v šatně a záznamy z různých aktivit jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii na webových stránkách.

 PODĚKOVÁNÍ

 •  „Lipno Lake Resort“ za propůjčení dětského hřiště „Modrá loď“, především Lubošovi Krejzovi a Jitce Doležalové za zprostředkování
 • Radkovi Krátkému za příležitost využívat fotbalové hřiště
 • Marcele Haladejové a všem ostatním, kteří dětem z mateřské školy zařídili dopravu a volné vstupné do „Království lesa“, trpělivým a milým řidičům
 • divadlu „Divoloď“ za krásná a vtipná představení
 • společnosti „Lipno servis s.r.o“ za plavecký výcvik
 • instruktorům plaveckého výcviku za profesionalitu a trpělivost
 • Jardovi Pomahačovi za materiál k výrobě knížecích žezel
 • všem, kteří nám celý školní rok pomáhají, přispívají a podporují nás v naší práci

 

VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE PLNÉ ZDRAVÍ

Kolektiv lipenské mateřské školy.


 PROSINEC U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc prosinec je pomyslnou mystickou tečkou za celým rokem, a především pro děti je opředený tajemnými lidovými tradicemi. První z nich je na začátku měsíce návštěva Mikuláše a jeho pomocníků, což je pro mnohé z nich i lehká zkouška odvahy. Poslední roky ale naši školku navštěvuje vtipný decentní čert a Mikuláš s andílkem si také zaslouží pochvalu za svou empatii a kultivovanost, protože se opravdu neobjevila jediná dětská slzička.  Děti byly za své připravené písničky a básničky, které zvládly s lehkostí, odměněné sladkou nadílkou.

Děti se každoročně podílejí nejen na adventní výzdobě svých tříd, ale i na výzdobě venkovních prostor budovy školy.

va

Vyrábějí přáníčka pro lipenské babičky a dědečky a samy je donesou do schránek včetně přáníček dětí ze základní školy.

va

Ani nezapomenou na vánoční nadílku pro zvířátka v lese.

va

 

Pro umocnění atmosféry nás navštívilo naše komorní divadlo „Divoloď“ s pohádkou „Jak Anička hledala Ježíška“ a po letech se k nám vrátila divadelní společnost „Bedna“ s „Vánoční pohádkou“. Obě kočovná divadla jsou velmi interaktivní a děti se staly součástí příběhů opředeného zpěvem vánočních koled.

va

Slavný příběh „O narození Ježíška“ si děti ve školce připomínají i vlastní dramatizací, kdy starší třída dětí představuje daný příběh dětem mladším.

Veškeré přípravy jsou směrovány k toužebně očekávanému dnu s názvem „Ježíšek ve školce“. Den s poslechem vánočních koled, s ukázkou prastarých vánočních zvyků, s ochutnávkou vlastnoručně vyrobeného cukroví, dětského vánočního punče a s potěšením z drobného dárečku, který najdou pod stromečkem.

va

 

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rády poděkovaly za akci „Mikuláš“ Miroslavovi Křivánkovi, Zdeňkovi Svobodovi a Janě Faturové za mistrné ztvárnění slavné trojice. Milen, Jítě a Růžence od nás ze školy za mikulášské balíčky.

Lipenské Jednotě za dárečky pod stromeček, které zpestří hru na školkové zahradě.

Všem, kteří nás celý školní rok podporují v naší práci a pomáhají nám.

Honzovi Nohavovi za lyžařský výcvik pro děti, za jeho vstřícnost, úžasné načasování a velký počet empatických, trpělivých instruktorů a samozřejmě společnosti Lipno servis s.r.o.


LEDEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Začátek nového roku máme i u nás v mateřské škole každoročně spjat s tradicí Tří králů a Tříkrálovou sbírkou. Samotnou tradici jsme si osvěžili ve stejnojmenném tematickém celku, v němž byly zakomponovány výtvarné a tvořivé činnosti, pohybové aktivity, hudební a čtenářské chvilky, dramatizace příběhu tří králů a samozřejmě celkové rozvíjení dovedností a schopností dětí v mnoha řízených činnostech. Tříkrálová sbírka probíhala tradičně obchůzkou po městečku s dětmi v kostýmech se zapečetěnými kasičkami za doprovodu písně a hudebních nástrojů. Děti byly skvělé a zaslouží si pochvalu za svou houževnatost a vytrvalost, protože počasí nám nepřálo, bylo mrazivé a foukal silný studený vítr. Připomínáme, že tato charitativní sbírka probíhá pod záštitou Charity České republiky a její výtěžek bude věnován opět Sárince Kortišové.

va

Děti absolvovaly dvoutýdenní lyžařský výcvik, byly rozděleny na dvě skupiny. V prvním týdnu lyžovaly děti, které již měly zkušenosti s jízdou na lyžích a v druhém týdnu děti, které se teprve lyžovat učily. Přestože byl především v druhém týdnu velký počet dětí, vše bylo skvěle zorganizováno. Děti si vzhledem k zajištěnému dostatečnému počtu instruktorů užívaly individuální výuky, která byla empatická a trpělivá. Neopomíjíme ani skvělé technické zázemí, přírodní podmínky díky lednovému termínu a samozřejmě dopravu.  Vše probíhalo pod taktovkou Jana Nohavy.

va

Děti, které zůstaly ve školce, se věnovaly tematickému celku „Portfolia školní zralosti“. Veškeré činnosti byly směřovány k rozvíjení znalostí dětí, jejich dovedností a schopností. Řízené činnosti obsahovaly aktivity a hry pro rozvíjení motoriky, řeči, sluchového, zrakového vnímání a paměti, základních matematických představ, vnímání prostoru a času. Úspěchy a osobnostní růst dětí jsou zapisovány do Portfolií školní zralosti.

 

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rády poděkovaly Lucce Bravencové a Pavlovi Macákovi za patronát nad kasičkami Tříkrálové sbírky a za pomoc při organizaci celé této charitativní akce.

Všem, kteří přispěli finančním darem v Tříkrálové sbírce, především lipenským babičkám a dědečkům, kteří každoročně štědře přispívají. A všem dětem, které Tříkrálovou sbírku absolvovaly, dětem z mateřské školy a frymburským dětem z kroužku náboženství, za ochotu a houževnatost v této dobročinné akci.

Manželům Šedovým, Martě Horvátové a Martě Gregorové za pohoštění pro děti a všem ostatním za sladký příspěvek do košíku J

Honzovi Nohavovi za perfektně připravený lyžařský výcvik, všem instruktorům, především těm, kteří měli na starosti skupiny dětí za úžasný empatický a trpělivý přístup a samotnou výuku, jejíž výsledky oceňují i rodiče dětí. Všem, kteří měli na starosti technické zázemí a dopravu dětí. Celkově za vše společnosti Lipno Servis s. r. o.

Za velkou pomoc s dětmi při lyžařském výcviku Janě Faturové, Petrovi Rohlíkovi a dalším rodičům našich dětí, kteří pomáhali.


ÚNOR U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Měsíc únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale přesto byl bohatě nabitý v každodenním programu dětí ze školky.

V první polovině se z důvodu velké nemocnosti dětí řízené činnosti opět opíraly o aktivity úkolového typu ve všech oblastech, úroveň znalostí a dovedností dětí ve smyslu školní zralosti se zapisovala do jejich portfolia. Ve třídě Rysíků pak proběhly třídní schůzky a portfolio obrazně provedlo zákonné zástupce úspěchy a schopnostmi jejich dětí. Portfolio také poukazuje na to, co děti zajímá, v čem vynikají.

va

Děti tradičně vytvořily přáníčka ke dni svatého Valentýna.

Druhá polovina února byla věnována oblíbené lidové tradici Masopustu, v písních, hrách a každodenním tvoření, ať už to byly obří papírové koláče, masopustní loutky, masopustní stůl prohýbající se pod nápady dětí na velkém formátu či opravdové koláčky s tvarohem, s mákem a s povidly. Vše bylo dle očekávání završeno masopustním veselím v maskách za doprovodu halasného zpěvu, hry na kytary a dalších hudebních nástrojů

va

 

PODĚKOVÁNÍ

 • všem rodičům, kteří si našli čas a dostavili se na třídní schůzku
 • paní Martě Horvátové za skvělé koláčky a čaj
 • manželům Krauskopfovým za vynikající muffiny
 • a všem, kteří dětem poděkovali v podobě sladké odměny
 • Janě Touškové, Gabče Krejzové, Lucii a Martinovi Šánovým za zapůjčené kostýmy
 • naší paní kuchařce Růžence za velikou pomoc při pečení masopustních koláčků
 • Lukášovi a Petrovi za zpěv, hudební doprovod a pomoc při organizaci Masopustu
 • majiteli lipenské Večerky Supermarket za velkou slevu při koupi kluzáků na sníh

 

Bez křídy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78
 
 • ředitelna: 380 736 273
 • základní škola: 774 427 692
 • mateřská škola: 730 172 174
 • školní družina: 606 116 221
 • jídelna: 380 736 278
 • jídelna mobil: 777 417 545

reditel@skolalipno.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
mírné sněžení 3 °C -5 °C
pondělí 22. 4. déšť se sněhem 5/-4 °C
úterý 23. 4. oblačno 8/-4 °C
středa 24. 4. zataženo 6/0 °C