ZŠ a MŠ
Lipno nad Vltavou

U nás v MŠ 2020-2021

ZÁŘÍ A ŘÍJEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V posledním měsíci školního roku 2019/2020 jsme se v mateřské škole rozloučili s tříletým třídním vzdělávacím programem, který byl věnován staročeským lidovým tradicím. Letošní školní rok jsme zasvětili environmentální výchově, což je ve své podstatě výchova k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem, které je v současné době alarmující a začít u naší nejmladší generace je téměř povinností nás všech. Náš nový vzdělávací program dětem nabízí základní znalosti o životním prostředí, porozumění životnímu prostředí a jeho vztahům, nabízí přírodu jako zdroj poznání či snahu o probuzení hodnot, postojů a pozitivních činnosti z etického pohledu.

Prvním krokem naší mateřské školy bylo získání členství v celostátním programu Mrkvička, který se zabývá ekologickou a environmentální výchovou pro MŠ. Registrací v tomto programu se nám otevřely dveře v podobě metodických a informačních materiálů, nabídek tvořivých dílen, výukových programů, tipů na výlety, inspirací, příkladů dobré praxe. V současné době jsme bohužel v některých předchozích nabídkách omezeni, ale těšíme se, až přijde čas a budeme je moci využít:)

V měsíci září jsme se věnovali téměř celé čtyři týdny tématu „Vesele o houbách“, děti poznávaly základní druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub, často přímo v terénu v nedalekém lese, jejich části, místa výskytu, jejich užitečnost, učily se básničky, hádanky a písně o houbách, při odpočinkové činnosti se seznámily s knihami Radomíra Sochy, zdraví si tužily při pohybových hrách a rozcvičkách s houbovou tématikou, i pracovní listy a veškerá příprava budoucích prvňáčků obsahovala stopy těchto lesních plodů, stejně tak tvořivé a výtvarné činnosti. V neposlední řadě se naučily částečně pracovat s atlasem hub a samy si jeden ve formě leporela vytvořily.

Nezapomněli jsme si s dětmi připomenout podstatu státního svátku věnovaného svatému Václavovi a příběhu, jež ho doprovází. Při jeho příležitosti jsme vystavili práce z keramiky a kombinovaných výtvarných technik z dlouhodobého projektu se stejným názvem, které vytvořily v loňském roce děti ze třídy Rysíků a které jsou k prohlédnutí na chodbě školy. Poděkování patří keramičce a výtvarnici Petře Nekolové, nejen za profesionální pomoc při této práci, ale za dlouhodobou spolupráci s naší mateřskou a základní školou.

obr

V dalších čtyřech týdnech jsme zasvětili tématický celek stromům s příznačným názvem „O stromech“, jež se odvíjel ve stejném duchu jako ten předchozí, poznávání nejznámějších stromů u nás, jejich části, prospěšnost a důležitost, rozpoznávání jejich listů a plodů včetně těch ovocných, téma se objevilo v tělovýchovných chvilkách, pohybových hrách, výtvarných a hudebních činnostech, ve výukových programech rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí. Děti také vyráběly koláčky z kynutého těsta – jablečné, hruškové a švestkové. Poděkování patří Martě Horváthové a Martě Gregorové za výrobu těsta pro celou školku. Děti se samy podílely na podzimní výzdobě školky. Podnikly malý turistický výlet k lipenské přehradě s úkolem sbírání listů do herbáře a stavěním Slunečních sloupů na břehu přehrady. Na památku si vytvořily herbář s vylisovanými listy stromů.

obr

Plánovaná vzdělávací činnost v týdenních vzdělávacích plánech je k dispozici na nástěnce v šatně a záznamy z různých aktivit jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii na webových stránkách. Na webových stránkách je také připravena distanční výuka pro předškoláky.


LISTOPAD U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Začátek listopadu byl věnován svátku zemřelých - DUŠIČKÁM, děti si při jeho příležitosti vyrobily lucerničky, které si odnesly domů.

va

V dalším týdnu jsme oprášili osobní portfolia. Děti se pro další školní rok zvážily a změřily. Zaznamenali jsme jejich pohled na sama sebe, na rodiče a na své budoucí povolání. Od září též neopomíjíme portfolia školní zralosti, kam díky všeobecnému vzdělávání předškolních dětí zaznamenáváme základní informace o schopnostech a dovednostech dětí, jejich osobnostní růst a pokroky.

Pak jsme se opět vrátili k lidovým tradicím, k svátku svatého Martina. Děti si připomněly samotný slavný příběh, vyzkoušely si pečení tradičního cukroví – svatomartinských rohlíčků z kysané smetany a perníkových podkov pro štěstí zdobených bílkovou polevou, ve výtvarných aktivitách vytvořily bílého koně, symbol, který ke svatému Martinovi neodmyslitelně patří, oblíbené překážkové dráhy měly zpestřené “jízdou“ na koníkách na tyči a mnoho dalších aktivit věnovaných tématu.

va

va

Další dva týdny bylo téma opět v duchu environmentální výchovy s názvem „Lesní zvířátka“. Děti se seznámily se životem známých lesních zvířátek - s jejich vzhledem, s výskytem, s potravou a se zajímavostmi z jejich existence. Úžasně ztvárnily děti z obou tříd kombinovanými výtvarnými technikami lišku obecnou a další lesní zvířátka, která jsou k nahlédnutí na nástěnkách v šatně.


PROSINEC U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci prosinci jsme se s dětmi už pozvolna nechávali unášet atmosférou adventního času protkanou lidovými tradicemi.

Na začátku měsíce nás na louce za školou očekával Mikuláš se svými pomocníky se sladkou nadílkou a na oplátku měly děti tradičně připravené básničky a písničky. Také nás navštívila naše dvorní fotografka Adélka a jistě svým uměním a osobitým humorem vykouzlila úsměv na nejedné tváři.

Děti se podílely nejen na adventní výzdobě svých tříd, ale i na výzdobě venkovních prostor budovy školy.

va

Vytvořily přáníčka pro lipenské babičky a dědečky a samy je donesly do schránek včetně přáníček dětí ze základní školy.

Nezapomněly s vánoční nadílkou ani na zvířátka z lesa, kterým vyrobily a donesly pochoutky.

va

Slavný příběh „O narození Ježíška“ si připomněly jeho dramatizací.

Veškeré přípravy byly směrovány k toužebně očekávanému dnu s názvem „Ježíšek ve školce“. Den s poslechem vánočních koled, s ukázkou prastarých vánočních zvyků, s ochutnávkou vlastnoručně vyrobeného cukroví, dětského vánočního punče a s potěšením z drobného dárečku, který našly pod stromečkem.

va

Děti z mateřské školy také předaly paní Kortišové finanční dar v hodnotě 6731,-kč  pro její dceru Sárinku, na kterém se podílely společně s frymburskými dětmi z kroužku náboženství v rámci loňské Tříkrálové sbírky.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rády poděkovaly Jindře Longbauerové za akci Mikuláš, Honzovi Veberovi, Zdeňkovi Svobodovi a naší Lindě za mistrné ztvárnění slavné trojice. Lipenské Jednotě u pošty za sladkou nadílku pro děti. Milen, Jítě a Růžence od nás ze školy za mikulášské balíčky.

Všem, kteří přispěli finančním darem v Tříkrálové sbírce v loňském roce, především lipenským babičkám a dědečkům, kteří každoročně štědře přispívají. A všem dětem, které Tříkrálovou sbírku absolvovaly, dětem z mateřské školy a frymburským dětem z kroužku náboženství za ochotu a účast v této důležité dobročinné akci pod záštitou Charity České republiky.

Všem, kteří nám celý školní rok pomáhají, přispívají a podporují nás v naší práci.


 LEDEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Začátek nového roku máme i u nás v mateřské škole každoročně spjat s tradicí Tří králů a Tříkrálovou sbírkou. Samotnou tradici jsme si osvěžili ve stejnojmenném tématickém celku, v němž byly zakomponovány výtvarné a tvořivé činnosti, pohybové aktivity, hudební a čtenářské chvilky, dramatizace příběhu tří králů a samozřejmě celkové rozvíjení dovedností a schopností dětí v mnoha řízených činnostech. Bohužel vzhledem k současné situaci nemohla proběhnout Tříkrálová sbírka tradičně obchůzkou po městečku s dětmi v kostýmech, ale zapečetěná kasička byla alespoň několik dnů k dispozici na chodbě v budově školy.

va

U tradic jsme zůstali i s tématickým celkem „Návrat k zimnímu slunovratu“ ve třídě Rysíků, kdy si děti zopakovaly podstatu tohoto prastarého svátku, zvyky spojené s touto oslavou, jejímž centrem je slunce. Děti se seznámily s výtvarnou technikou „batika“ a společně vytvořily velkolepou skupinovou práci s názvem „Slunce na zimní obloze“. Odměnou jim pak byla batika trička na památku, příprava triček na barvení byl současně domácí úkol pro rodiče a dětiJ

va

Děti ze třídy Medvíďátek se věnovaly tematickému celku s názvem „Slunce v zimě“, kde se také seznámily, stejně jako třída Rysíků, s postavením Slunce ve vesmíru, s jeho významem a nenahraditelností pro život na Zemi, jaká souhvězdí najdeme na zimní obloze, podoby slunce v zimním období. Oslavu slunce pak ztvárnily v několika výtvarných kombinovaných technikách.

va

Další dva lednové týdny byly veškeré činnosti směřovány k rozvíjení znalostí dětí, jejich dovedností a schopností. Řízené činnosti obsahovaly aktivity a hry pro rozvíjení motoriky, řeči, sluchového, zrakového vnímání a paměti, základních matematických představ, vnímání prostoru a času. Veškeré úspěchy a osobnostní růst dětí byly zapisovány do Portfolií školní zralosti, stejný název nesl i dvoutýdenní tématický celek.

va


ÚNOR U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prvním únorovým tématem byly „Hromnice“, děti z obou tříd pracovaly na veliké skupinové výtvarné aktivitě pro bakalářskou práci s názvem “Hromnička“. Děti si vyzkoušely výtvarnou techniku „kašírování“ při tvorbě téměř metrové svíčky. Při další výtvarné práci dokázaly pomocí černé tuše a přírodního uhle vyjádřit kresbou své pocity a zvládli to i ti nejmenší J Tématický celek byl protkán zvyky této tradice a některé z nich si děti vyzkoušely.

 

Druhý tématický celek „Svatý Valentýn“ děti provedl životem kněze Valentýna, který jim byl přiblížen dramatizací s maňásky, diskuzemi na dané téma a výrobou přáníček „valentýnek“ pro nejbližší.

va

Krátce pak byla mateřská škola v karanténě.

Po otevření mateřské školy zavládlo téměř jarní počasí a všechny činnosti se přesunuly ven do přírody. Dopoledne si děti užívaly herních prvků a aktivit na dětském hřišti či pohybových her a volné hry v lese, odpoledne pak sportovních disciplín a míčových her na louce za školou.

va


 BŘEZEN DISTANČNÍ VÝUKY U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Z důvodu uzavření naší mateřské školy vládou a povinností předškolního vzdělávání budoucích prvňáčků byla zahájena distanční výuka těchto dětí. Každé úterý byla pro děti na webových stránkách připravena výuka na daný týden. Každý týden měl určité téma, v tomto čase především s jarní či velikonoční tématikou. Do výuky bylo zařazeno vypracovávání pracovních listů či plnění úkolů z pracovního sešitu, děti luštily hádanky, učily se písničky, které jsme jim nahrávaly, seznamovaly se pomocí videí s lesními zvířátky, snažily se je rozpoznat podle zvuku, které vydávají, měly k dispozici online puzzle či pexeso, vyráběly zajíčky „Ponožkáčky“ z ponožek, pěstovaly řeřichu, tvořily jidáše z modelíny i kynutého těsta, vyrobily velikonoční vajíčka „cibuláčky“ a mnoho dalších aktivit. Nutno dodat, že všechny děti a rodiče přistupovali k distanční výuce nesmírně zodpovědně a zadané úkoly plnili svědomitě,

va

va

 dokonce někteří z nich ještě přispívali svými originálními nápady v podobě tvoření nebo výtvarných činností.

va

Veškeré aktivity a úkoly na webových stránkách byly nabídnuty i ostatním mladším dětem z mateřské školy.

       

PODĚKOVÁNÍ ZA LEDNOVÉ, ÚNOROVÉ A BŘEZNOVÉ OBDOBÍ

Závěrem bychom rády poděkovaly Lucce Bravencové a Pavlovi Macákovi za patronát nad kasičkami Tříkrálové sbírky a za pomoc při organizaci celé této charitativní akce.

Všem lidem, kteří nám finančně do kasiček přispěli.

Monice Slabihoudové za pomoc při distanční výuce jako IT poradci

Všem rodičům, kteří nám pomáhají s distanční výukou budoucích předškoláčků, za jejich trpělivost, odpovědnost a svědomitost vést děti k plnění zadaných prací i dobrovolných úkolů, za nápady, které do výuky vnášejí, za pomoc dětem při zpětných vazbách ve formě fotografií, nahrávek či videí.

A všem dětem, které poctivě plní zadané úkoly


DUBEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dvanáctého dubna se nám do mateřské školy vrátily děti s povinnou předškolní docházkou. Práci dětí při distanční výuce jsme si připomněli a zároveň ocenili výstavou nápaditých výtvarných prací a výrobků, zakládáním pracovních listů do portfolií dětí či povídáním, jak si v tomto období děti užívaly volného času. První týden probíhal v duchu adaptací při socializačních hrách a volné hře dětí. Počasí nám v polovině dubna bohužel moc nepřálo, ale pokud bylo příznivější, trávili jsme pobyt venku na hřištích či v blízkém lese.

va

V dalším týdnu jsme se s  dětmi vrátili v čase o dva měsíce zpět k dokončení prostorově i technicky velmi náročné výtvarné práci s názvem „Hromnička“. Děti pokračovaly ve výtvarné technice „kašírování“, v natírání velkých ploch temperovými barvami jak velkými štětci, tak i vlastní ručkou. J Po dokončení této práce jsme uzavřeli téměř dvouleté vytváření výtvarných prací s tématy lidových tradic pro praktickou část bakalářské práce. Věřím, že umělecké vyjádření dětí, jejich nápaditost a talent budou oceněny. Pokud se nám podaří najít prostor pro umístění všech výtvarných prací, rádi se o ně podělíme s veřejností.

va

V posledním dubnovém týdnu u nás ve třídě vykonávala pedagogickou praxi současná školní asistentka a školní družinářka Bohunka Brittová. Součástí její praxe bylo vytvoření maturitní práce z výtvarné výchovy na téma „Jarní louka“. Děti v průběhu pěti dnů vytvořily nejen samotnou louku oblíbenou technikou „kašírování“ včetně krtinců, ale vyrobily květiny a krtky z keramické hlíny, housenky z korálků, luční kobylky z přírodnin, včelí úly z krabic, motýli a včelky kombinací výtvarných technik a z různorodého materiálu. Vše bylo protkáno pohybovými hrami, povídáním o životě na louce a ukázkou ze života včel a samotného včelaření. Děti opět potvrdily svůj přirozený talent a nadšení pro tvořivé aktivity, podělily se o znalosti z přírody a celkově si tento pestře připravený tématický celek užily.

va

va

V mateřské škole se nově objevil „Narozeninový“ a  „Anketní“ strom. Oba jsou k dispozici na chodbě u šaten a stanou se osvěžujícím doplňkem k rituálům školky.

va

    


KVĚTEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na začátku prvního květnového týdne děti vzdaly hold jarnímu slunci v podobě slunečních sloupů a písně "Voláme sluníčko“. Hudební doprovod nám zajistila Verča Červená s ručně vyrobeným bubnem. Hudební kulisu s pohodovou atmosférou nám poskytovala celou cestu na lipenskou pláž. Stavby slunečních sloupů byly součástí pradávných keltských svátků Slunovratů. Vzhledem ke květnovému počasí si zřejmě stavby sloupů ještě zopakujeme.

va

V dalším týdnu, který byl z větší části adaptační, se do mateřské školky vrátily všechny děti a hned bylo veseleji.

Třetí květnový týden byl věnován dopravní výchově. Formou různorodých aktivit, písní, pohybových her, tvořivých a výtvarných činností, výukových programů na interaktivní tabuli, pracovních listů, didaktických pomůcek či dokumentů se děti přiblížily významu dopravních značek, semaforů, dopravních prostředků, pravidel bezpečnosti na cyklostezkách, přechodech pro chodce a dalších komunikacích.

va

V posledním květnovém týdnu si děti zahrály na pekaře, cukráře a svačináře. Prvním úkolem bylo vyrobení si svačinky dle vlastních představ včetně ovoce či zeleniny. Druhý den děti vykouzlily zdravý cheesecake ve skleničce z cereálií, tvarohu, jogurtu a ovoce. Další den si samy vyválely a nazdobily domácí pizzu a s kutilským týdnem se rozloučily výrobou krémů a zdobením muffinů. Naučily se dělení potravin na zdravé a nezdravé, co je ovoce a zelenina, co vše patří k zdravému a nezdravému životnímu stylu, na toto téma vytvořily závěrečnou koláž.

va                     

 PODĚKOVÁNÍ

 • Verunce Červené za umocnění atmosféry jednoho slunečného dne
 • naší paní kuchařce Růžence za trpělivost a velikou pomoc v kutilském týdnu
 • panu Fencovi za materiály k výtvarným činnostem
 • Petrovi Stýblovi za doplnění pískovišť novým pískem a všem ostatním, kteří se na této akci podíleli

             

 • a dodatečně Růžence, Milence, Jitušce a Jardovi Pokornému, že nám pomohli s novým kabátem herních prvků na školkové zahradě
va

ČERVEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc červen se stal víceméně měsícem akcí a aktivit, které byly během celého školního roku z velké části omezeny nebo úplně odloženy.

 V prvních čtrnácti dnech děti navštívily hřiště „Modrá loď“, fotbalové hřiště a vrcholem všech aktivit na herních prvcích byla návštěva „Království lesa“. Slunečné počasí nám přálo, a tak si děti mohly zopakovat pobyt na pláži s volnou hrou, stavbami z kamínků a různými sportovními činnostmi.

 Naše dvorní fotografka Adélka děti zvěčnila na památku na louce za školou.

 Děti absolvovaly výlet do zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou s prohlídkou a výkladem ze života zvířat a užily si radovánek na místním dětském hřišti.

Strávily týden se skřítkem Naschválníčkem, neviditelným školkovým skřítkem, který schovává a přemisťuje dětem hračky, otevírá dveře tříd v době vzdělávacích činností, neuklízí si pomůcky a hračky a tropí další malé neplechy, jež mu děti rády samy připisují. Ale také je moc rád ve společnosti dětí a celý týden se staral o zábavu dětí formou tajných dopisů poschovávaných na různých místech plných úkolů a zábavy. Na rozloučení dětem připravil společně s žáky páté třídy „Cestu za pokladem“ s plněním sportovních disciplín a malými dárečky na památku. Všem nevěřícím „Tomášům“ byla k nahlédnutí nástěnka s portréty skřítka „Naschválníčka“ od dětí, kterým se prý ukázal.

Starší děti ze třídy Rysíků vyrazily vlakem a autobusem do Českého Krumlova, kde při procházce městem navštívily dětské hřiště, prohlédly si medvědy v zámeckém příkopu, procházely se zámkem a zámeckou zahradou, mnohé z nich poprvé viděly „otáčivé hlediště“, poobědvaly společně s kachnami a rybkami u zámeckého jezírka, potěšily se koupí malého suvenýru v obchůdku a celý výlet ukončily sladkou tečkou v lipenské cukrárně v podobě zmrzliny. 

Marta Gregorová děti naučila vyrábět koupelovou sůl se sušenými léčivými bylinkami a bio éterickými oleji.

A samozřejmě jsme se i tento rok rozloučili s předškoláčky, kteří v září nastoupí do první třídy základní školy. Opět pod taktovkou putovního divadélka „KOS“ s jeho představením o princezně, též budoucí školačce. Děti si na památku odnesly plyšového rysíka, knihu s věnováním a DVD s fotografiemi z jejich pobytu v mateřské škole za několik let, které shlédly společně se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. Závěrečná oslava se přesunula na fotbalové hřiště, kde rodiče a učitelky připravili společně pohoštění a zábavu pro všechny přítomné.

 

PODĚKOVÁNÍ

 •  „Lipno Lake Resort“ za propůjčení dětského hřiště „Modrá loď“, především Lubošovi Krejzovi a Jitce Doležalové za zprostředkování
 • Radkovi Krátkému za příležitost využívat fotbalového hřiště
 • Marcele Haladejové a všem ostatním, kteří dětem z mateřské školy zařídili dopravu a volné vstupné do „Království lesa“, trpělivým a milým řidičům
 • též stejně milému a trpělivému řidiči autobusu do ZOO a zpět
 • žákům páté třídy ZŠ Lipno nad Vltavou za úžasně připravenou „Cestu za pokladem“
 • Martě Gregorové za tvůrčí aktivitu „výroba koupelové soli“
 • Divadélku „KOS“ za profesionální „Pasování Předškoláčků“
 • rodičům, prarodičům předškoláčků za pomoc při organizaci a pohoštění závěrečné oslavy
 • panu Stropkovi za občerstvení, ochotu a pomoc při závěrečné oslavě s předškoláčky

ČERVENEC A SRPEN U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Začátkem července vypukla v budově školy a školky rozsáhlá rekonstrukce spojená se změnami známého prostředí dětí (hluk, prach, stavební dělníci apod.). Veškeré činnosti a pobyt dětí byly přesunuty ven. V první polovině července se děti věnovaly tématu „Na hradě Okoři“, naučily se známé trampské písně, kombinovanými výtvarnými technikami ztvárnily hrad „Okoř“, v lese sbíraly borůvky, hrály pohybové hry, stavěly domečky z přírodnin, odpoledne trávily na zahradě MŠ, navštívily „Království lesa“. V dalším tématu „Indiánské léto“ si vyzkoušely něco málo ze života indiánů, písně a básničky, stejně laděné pohybové hry, výrobu indiánské čelenky, zvířátek z keramické hlíny, luku, postavily si své vlastní teepee a totem z přírodnin v lese.

va

Ke konci července a v srpnu si vysloveně užívaly letních radovánek na „Loděnici“, stavěly hrady a jiné stavby z písku, navštěvovaly dětská hřiště, shlédly výstavu lega.   

va

                             

PODĚKOVÁNÍ

 • paní Marcele Haladejové a všem ostatním za zajištění autobusové dopravy na Loděnici, za volné vstupenky a dopravu do „Království lesa“
 • všem empatickým a trpělivým řidičům autobusů
 • manželům Schódlovým za sponzorský dar pro děti – stavebnice a korálky
 • Zdeňkovi Zídkovi za občerstvení a poskytnutí zázemí
 • organizátorům výstavy lega v Amenity resorts za zajištění slevy pro děti

                                         

Bez křídy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78
 
 • ředitelna: 380 736 273
 • základní škola: 774 427 692
 • mateřská škola: 730 172 174
 • školní družina: 606 116 221
 • jídelna: 380 736 278
 • jídelna mobil: 777 417 545

reditel@skolalipno.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 13 °C 9 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/8 °C
pátek 24. 5. déšť 17/8 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 16/9 °C